© Larense accordeon vereniging . Website: Johan Aaltink

Geschiedenis van de larense accordeon vereniging

De Larense Accordeon Vereniging is opgericht op 10 december 1946.

Onder leiding van dhr. Draaijer uit Lochem werd er

geoefend bij café Rothman.

Dit ging zo voorspoedig dat tijdens de volksfeesten in

augustus 1947 het eerste optreden plaats vond. In

december van dat jaar werd een uitvoering gehouden in

zaal Witkamp. Kaartjes moesten van te voren worden gereserveerd en kostten ƒ 1,50 per stuk. Het werd

een overweldigend succes, zeshonderd mensen bezochten over twee avonden verspreid de uitvoering!

Dirigent Draaijer werd opgevolgd door de heer Ordelman uit Deventer. Inmiddels werden de repetities

gehouden bij zaal Stegeman. Deze dirigent speelde viool en leidde soms het orkest met de strijkstok.

In 1951 werd voor het eerst deelgenomen aan een accordeonconcours, waar een eerste prijs werd

behaald. Ook in 1952 en 1954 werden eerste prijzen verworven. Beschermvrouwe van de Larense

Accordeon Vereniging was gravin van Rechteren Limpurg -

Mitchell, woonachtig op kasteel Oolde. Zij was van Canadese

afkomst en tijdens de uitvoering werd daarom het Canadese

volkslied gespeeld. De uitvoering besloeg twee avonden in

zaal Stegeman en daarnaast werd hetzelfde programma

gedaan bij café Veldmaat in Almen en bij café de Wippert.De

uitvoeringen hadden destijds een hoge amusementswaarde;

na de pauze werden liedjes uitgebeeld en sketches

opgevoerd. In 1956 werd hettienjarig bestaan gevierd met de

revue “Hup Laren Hup”, geschreven door de heer Gossink.

Begin 1957 werd dirigent Ordelman opgevolgd door de heer Brekvoort uit Deventer. Brekvoort was pianist

en speelde graag mee tijdens de repetities.

Hij had met de uitvoering een enthousiaste inbreng en schreef onder andere teksten en muziek voor het

programma na de pauze. Na ongeveer 5 jaar nam Jan Zweverink uit Lochem de leiding van het orkest over.

Hij bewerkte veel muziek voor het orkest en schreef zelf enkele nummers. Het amusementsonderdeel van

de uitvoerig werd enige jaren later afgeschaft, zodat de nadruk kwam te liggen op het concert. Soms werd

de uitvoering uitgebreid met gastoptredens van zusterverenigingen uit Harfsen en Lochem, die ook door

Jan Zweverink gedirigeerd werden.

In samenwerking met muziekvereniging Apollo en de

gezamenlijke Larense koren werd het kerstconcert in het

leven geroepen, welke nu al meer dan 30 jaar gehouden

wordt. Daarnaast treedt de accordeonvereniging op in

bejaardencentra en verzorgingstehuizen. In 1984 moest

Jan Zweverink na ruim twintig jaar voor het orkest te

hebben gestaan helaas stoppen wegens ziekte. Frank

Sterenborg uit Borculo bleek bereid ons één uitvoering

voort te helpen. Gelukkig is dit niet bij één uitvoering

gebleven!Onder invloed van deze nieuwe dirigent

veranderde de muziekkeuze aanzienlijk. Filmmuziek

musicalthema’s en popmuziek werden aan het repertoire

toegevoegd, waarbij het niveau omhoog ging.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de L.A.V. is

er in 1996 een oud-ledenorkest in het leven geroepen. Het enthousiasme van deze groepwas dermate

groot dat dit orkest voortgezet is onder de noemer ‘recreantenorkest’. Dit orkest repeteert elke twee weken

onder de bezielende leiding van Dini Zweverink.Enkele bijzondere hoogtepunten uit de geschiedenis van

de L.A.V. zijn het optreden tijdens het bezoek van de Koninklijke familie aan Lochem in 1983, het

meewerken aan een aantal musicals van, toen nog, balletstudio Sjàto, met het hele orkest op een wagen

meewerken aan debevrijdingsoptocht in 1995 én natuurlijk het opnemen van een CD ter gelegenheid van

het 50-jarig bestaan in 1996.

Made with Xara
Larense accordeon vereniging   (Laren-Gelderland)
Uitvoering en optredens klik hier Uitvoering en optredens klik hier
© Larense accordeon vereniging. Website Johan Aaltink

Geschiedenis van de larense accordeon vereniging

De Larense Accordeon Vereniging is opgericht op 10 december 1946.

Onder leiding van dhr.

Draaijer uit Lochem

werd er geoefend bij

café Rothman.

Dit ging zo voorspoedig dat tijdens de volksfeesten

in augustus 1947 het eerste optreden plaats vond.

In december van dat jaar werd een uitvoering

gehouden in zaal Witkamp. Kaartjes moesten van te

voren worden gereserveerd en kostten ƒ 1,50 per

stuk. Het werd een overweldigend succes,

zeshonderd mensen bezochten over twee avonden

verspreid de uitvoering!

Dirigent Draaijer werd opgevolgd door de heer

Ordelman uit Deventer. Inmiddels werden de

repetities gehouden bij zaal Stegeman. Deze

dirigent speelde viool en leidde soms het orkest met

de strijkstok.

In 1951 werd voor het eerst deelgenomen aan een

accordeonconcours, waar een eerste prijs werd

behaald. Ook in 1952 en 1954 werden eerste prijzen

verworven. Beschermvrouwe van de Larense

Accordeon Vereniging was gravin van Rechteren

Limpurg - Mitchell, woonachtig op kasteel Oolde. Zij

was van Canadese afkomst en tijdens de uitvoering

werd daarom het Canadese volkslied gespeeld. De

uitvoering besloeg twee avonden in zaal Stegeman

en daarnaast werd hetzelfde programma gedaan bij

café Veldmaat in Almen en bij café de Wippert.De

uitvoeringen hadden destijds een hoge

amusementswaarde; na de pauze werden liedjes

uitgebeeld en sketches

opgevoerd. In 1956

werd hettienjarig

bestaan gevierd met

de revue “Hup Laren

Hup”, geschreven door

de heer Gossink.

Begin 1957 werd dirigent Ordelman opgevolgd door

de heer Brekvoort uit Deventer. Brekvoort was

pianist en speelde graag mee tijdens de repetities.

Hij had met de uitvoering een enthousiaste inbreng

en schreef onder andere teksten en muziek voor het

programma na de pauze. Na ongeveer 5 jaar nam

Jan Zweverink uit Lochem de leiding van het orkest

over. Hij bewerkte veel muziek voor het orkest en

schreef zelf enkele nummers. Het

amusementsonderdeel van de uitvoerig werd enige

jaren later afgeschaft, zodat de nadruk kwam te

liggen op het concert. Soms werd de uitvoering

uitgebreid met gastoptredens van

zusterverenigingen uit Harfsen en Lochem, die ook

door Jan Zweverink gedirigeerd werden.

In samenwerking met muziekvereniging Apollo en

de gezamenlijke Larense koren werd het

kerstconcert in het leven geroepen, welke nu al

meer dan 30 jaar gehouden wordt. Daarnaast treedt

de accordeonvereniging op in bejaardencentra en

verzorgingstehuizen. In 1984 moest Jan Zweverink

na ruim twintig jaar voor het orkest te hebben

gestaan helaas stoppen wegens ziekte. Frank

Sterenborg uit Borculo bleek bereid ons één

uitvoering voort te helpen. Gelukkig is dit niet bij

één uitvoering gebleven!Onder invloed van deze

nieuwe dirigent

veranderde de

muziekkeuze

aanzienlijk. Filmmuziek

musicalthema’s en

popmuziek werden aan

het repertoire

toegevoegd, waarbij

het niveau omhoog

ging.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de

L.A.V. is er in 1996 een oud-ledenorkest in het leven

geroepen. Het enthousiasme van deze groepwas

dermate groot dat dit orkest voortgezet is onder de

noemer ‘recreantenorkest’. Dit orkest repeteert elke

twee weken onder de bezielende leiding van Dini

Zweverink.Enkele bijzondere hoogtepunten uit de

geschiedenis van de L.A.V. zijn het optreden tijdens

het bezoek van de Koninklijke familie aan Lochem in

1983, het meewerken aan een aantal musicals van,

toen nog, balletstudio Sjàto, met het hele orkest op

een wagen meewerken aan debevrijdingsoptocht in

1995 én natuurlijk het opnemen van een CD ter

gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1996.

Larense accordeon vereniging (Laren-Gelderland)
Uitvoering en optredens klik hier  Menu Uitvoering en optredens klik hier